Forlog Oy

Logistiklösningar för tung godshantering

Forlog Oy är ett Åbobaserat familjeföretag som är grundat år 2007

Namnet kommer från de engelska orden ”forklift logistics”, som beskriver företagets verksamhet, att hantera tunga industriprodukter med gaffeltruckar.

Forlog Oy erbjuder skräddarsydda logistiktjänster speciellt för industrins behov. Verksamheten är koncentrerad till logistikområdet i Pansio, det vill säga till den gamla järnvägsfärjehamnen.

Vi har investerat i nya lagerhallar, moderna lagerhyllor och maskiner. Det mesta av utrustningen består av elektriska gaffeltruckar. Truckutrustning sträcker sig från 1,8 ton till 10 ton.