Tjänster

Mångsidiga logistik- och lagertjänster

Grunden för vår verksamhet är att i samarbete med våra kunder utveckla en heltäckande logistiklösning som kompletterar deras försäljning och produktion. Vi har en lösning för kundens logistikbehov.

Vi har utvecklat vår verksamhet för att tillgodose kundernas behov, särskilt när det gäller hantering av tunga produkter. Våra bastjänster omfattar lossnings- och lastningstjänster, containerisering, lagring och andra mervärdestjänster för industrin. Som en mervärdestjänst erbjuder vi t.ex. sågning av träbaserade skivor. Vi använder en modern skivsåg.

I linje med de gröna värderingarna har vi investerat i ett återvinningssystem för förpackningsmaterial och avfall, och vi utvecklar kvaliteten genom att utbilda vår personal regelbundet.

För att stödja vår verksamhet erbjuder vi ett eget lagerhanteringssystem med rapporter av hög kvalitet. Vi kan även arbeta direkt i kundens system.

Vi följer bestämmelserna i PSYM 2015, med undantag för den försäkringsskyldighet som nämns i § 25